Kategoria: Bez kategorii

Nowy formularz PIT-11

W przyszłym roku pracodawcy wypełniając PIT-11 będą musieli ustalić status rezydencji podatkowej pracownika. W przypadku osób, które przez większość roku pracują poza krajem, konieczne będzie uzyskanie zagranicznego numeru identyfikacyjnego.

Jak podkreślają eksperci to rozwiązanie ma służyć ułatwieniu organom podatkowym wymiany informacji między poszczególnymi krajami i uszczelnianiu bazy podatkowej. Brzmi idealnie dla fiskusa, ale to rodzi pewne problemy dla firm. Jak wskazują eksperci, taka zmiana to w praktyce przerzucenie części obowiązków skarbówki na pracodawców. Skąd mają wiedzieć, jaki status podatkowy mają niektórzy z ich pracowników? Jednocześnie eksperci wskazują, że nowe zasady to w pewnym stopniu „wystawianie” niektórych osób skarbówce.

– Problematyczne może być ustalenie stanu faktycznego w przypadku „łamanej rezydencji podatkowej” oraz urzędu skarbowego, do którego ma trafić deklaracja – ostrzegał Jarocki i wspominał, że część międzynarodowych firm już teraz wysyła do swoich pracowników odpowiednie formularze.

Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych 2016

PIT 2016
Nowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zwolnienia podatkowe wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanie się tak za sprawą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

 

Ustawa ta do art. 21 ust. 1 ustawy o pdof dodała:

pkt 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

pkt 82a zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ponadto do ustawy o pdof dodano nowy art. 52f, na podstawie którego wolne od podatku są:

1) zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,

2) kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21 ww. ustawy nowelizującej.

Autor: Renata Kościuszko